ماه: شهریور ۱۳۹۲

خرید کتاب موفقیت شناسی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق صورت جلسه ۴۹۶  تصویب نمود که تعداد ۱۵۰ جلد کتاب موفقیت شناسی را جهت کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی ایران خرید نماید و طی سند شماره ۳۵۸۶۸ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ کتاب ها ی فوق الذکر  جهت 

Top
logo-samandehi