ماه: مهر ۱۳۹۳

قضاوت تاریخ

تاریخ قضاوت درست را درباره انسان ها خواهد کرد… زیرا قلم حق به دست خداوند است… اوست که از دل و نیت انسان ها خبر دارد… اوست که خیر و شر واقعی را می داند… اوست که پاکی و صداقت

ای کاش به جای داستان لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین،داستان هایی از وصال نوشته می شد.

نوشته: محمدعلی نژادیان ٩٣/٠٧/١٠ هر چند هر چه که خداوند حکم کرده حکمتی دارد ولی ای کاش به جای عاشق و معشوق عاشق و عاشق بود   ای کاش نیم گمشده انسان ها گم نبود از همان اول پیدا بود! شاید

Top
logo-samandehi