ماه: آبان ۱۳۹۶

محمدعلی نژادیان: وابستگی زدایی در سیاست

نشریه چشمه، دانشگاه تربیت مدرس (نهاد رهبری)، شماره ۵۰

چشم انداز محمدعلی نژادیان برای نشریه موفقیت شناسی چیست؟!

            فصلنامه فرهنگی و اجتماعی- سال اول/ شماره۱/ بهار ۱۳۹۷ اهداف و چشم انداز نشریه موفقیت شناسی با کمال مسرت به استحضار می رساند پروانه نشریه موفقیت شناسی با زمینه فرهنگی و اجتماعی در مورخ

پروانه مجله موفقیت شناسی صادر شد!

با کمال مسرت به اطلاع هموطنان گرامی می رساند از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۴ (مجله موفقیت شناسی) به مطبوعات کشور اضافه شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه: محمدعلی نژادیان  

Top
logo-samandehi