ماه: تیر ۱۳۹۷

اینیاگرام

نشریه موفقیت شناسی فصلنامه فرهنگی و اجتماعی- سال اول/ شماره۱/ بهار ۱۳۹۷ تاریخ چاپ نشریه: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گفتگو با دکتر مریم جواهریان روانشناس سلامت و استادیار دانشگاه اینیاگرام چیست؟! دکتر مریم جواهریان لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟ دکتر مریم جواهریان هستم.

فراخوان

نشریه موفقیت‌شناسی
Top
logo-samandehi