ماه: مهر ۱۳۹۷

شماره ۲ نشریه موفقیت شناسی منتشر شد

شماره ۲ نشریه موفقیت شناسی منتشر شد سال اول/ شماره۲/ پاییز ۱۳۹۷

صنعت موتورسیکلت

مجله صنعت موتورسیکلت موضوع: اولین نشریه اختصاصى صنعت موتورسیکلت در ایران مجوز دریافت کرد با کمال مسرت به اطلاع می رساند، بعد از حدود شش ماه پیگیرى و طى نمودن مراحل قانونى، در جلسه ١۶ مهر ١٣٩٧ هیأت نظارت بر

Top
logo-samandehi