ماه: اسفند ۱۳۹۷

ارزش زن براى مرد!

🌹 وقتى دختر بچه اى را مى بینم که یکى از بزرگترین زیبایى هاى دنیا را در موهاى خود مى بیند! 🌹 وقتى دختر بچه اى را مى بینم که با همه احساس، دوست داشتن خالصانه را به ما که

خوشبختى

خوشبختى! 💥 گاهى خوشبختى، خاکى و ساده در کنار ما مى ایستد ولى ما جذب مانکن هاى بى روح مى شویم! 💥 گاهى خوشبختى، در جاده هایى است که طى مى کنیم تا به دریاها برسیم ولى همه تمرکز ما

ذات انسان

محمدعلى نژادیان: ذات انسان که درست باشد، همیشه و در همه جا زیبا به نظر مى آید! ما انسان ها جهت زیبا دیده شدن همه کار مى کنیم، اما چیزى که زیبایى حقیقى انسان است، ذات و شخصیت مبتنى بر

عشق یا کمبودهاى ما!

عشق یا کمبودهاى ما: عشق اگر باعث (تحول) ما نشد، مسیر دل خود تا معشوق را مجدد بررسى کنیم و ببینیم به کجا مى رسد! اگر جاده اصلى دل ما به مادیات و ظواهر مصنوعى معشوق ختم شد، پس بدانیم

انتخاب میان درست و غلط!

در میان پاکى و ناپاکى هاىِ این زمانه! در میان وعده و وعیدهاىِ دروغ ظالمانه! در میان نقشه هاىِ سیاه و کاسبانه! در میان دروغ هاىِ بزرگ و شاعرانه! در میان خنجر از پشت زدن ها و خیانت هاىِ وحشیانه!

اى کاش جوان مى دانست و پیر مى توانست

اى کاش جوان مى دانست و پیر مى توانست! محمدعلى نژادیان: در میان ثانیه هایى که در پى از دست دادن بعضى از فرصت ها و یا براى رسیدن به آرزوها، مرتب روح خود را به گذشته و آینده پرتاب

قابل توجه دختران

قابل توجه دختران: مراقب این دسته از پسرها باشید و در روابط خود جذب ظاهرسازى و وعده و وعید این افراد نشوید! متاسفانه در جامعه امروز برخى از پسرها براى این که به اهداف خود برسند و براى این که

Top
logo-samandehi