ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

چه کسى گفته است که دانشگاه باعث موفقیت مى شود؟!

دانشگاهى که در آموزش مهارتها ضعف دارد!‎ ‎سیستم آموزشى که انسان تک بعدى مى سازد! ‎دانشگاهى که بعد از فارغ التحصیلى بیکار تحویل جامعه مى دهد! ‎دانشگاهى که فقط سطح توقع افراد را به واسطه مدرک بالا مى برد ولى

Top
logo-samandehi