ماه: شهریور ۱۳۹۸

همه انسان ها خلاق آفریده شده اند

بزرگ ترین دروغى که به شما مى گویند این است که بعضى ها ذاتا خلاق هستند و بعضى دیگر ذاتا خلاق نیستند! قبل از این که چند نکته درباره خلاقیت عرض کنم، شاید بهتر باشد ابتدا یک خاطره از دوران

فهم و تجربه

دانشگاه و مدرسه علاوه بر مهارت باید طورى برنامه ریزى کند که فهم و تجربه را سبب شود. وقتى صرفا سیستم آموزشى ما تئوریک است و دانش آموختگان با کوله بارى از آموزش هاى تئورى وارد جامعه مى شوند، چه

بیشتر مراقب غذاى روح و معاشرت هاى خود باشیم

با توجه به دغدغه هاى زیادى که در زندگى هاى امروزى وجود دارد. لذا براى به دست آوردن آرامش و #موفقیت، ابتدا باید در معاشرت هاى خود تجدید نظر کنیم. از این رو، مناسب است تا آنجا که امکان دارد

تعریف موفقیت

موفقیت 💥 موفقیت فقط پول دار شدن و کسب منصب هاى دنیوى نیست! زیرا پول و مقام ممکن است از هر راهى به دست آید! بلکه: 🔹موفقیت یعنى طى کردن مراتب کمال انسانى. 🔸کمال نیز یعنى رشد و به فعلیت

Top
logo-samandehi