ماه: مهر ۱۳۹۸

بزرگ ترین خطر در زندگى ما مربوط به عوامل درونى است

وقتى که نمى پذیریم اشتباه کردیم وقتى که نمى خواهیم بپذیریم که هنوز خیلى چیزها را نمى دانیم وقتى که براى اشتباهات خود هزار توجیه مى آوریم که ثابت کنیم اندیشه و یا کار ما درست است وقتى که مهارت

خودمان را با همه وجود بیشتر دوست داشته باشیم تا بتوانیم موفق شویم

یکى از موانع موفقیت این است که فرد بیش از اندازه به قضاوت دیگران اهمیت مى دهد، به طورى که کم کم از خودش دور مى شود و در بعضى مواقع به قدرى تحت تاثیر قرار مى گیرد که دیگر

همه انسان ها مى توانند خاص باشند

در کودکى اگر زمین مى خوردیم این موضوع باعث نمى شد که راه رفتن را براى همیشه فراموش کنیم. اگر به جاى توپ مى گفتیم بوپ، این اشتباه ما را از پیدا کردن وسائل بازى خود منصرف نمى کرد و

Top
logo-samandehi