ماه: فروردین ۱۳۹۸

سوءتفاهم، کج فهمى و نفهمى

وجود (سوءتفاهم، کج فهمى و نفهمى) سمى براى شراکت ها و روابط مختلف! بارها در روابط و شراکت هاى مختلف؛ اعم از دوستانه و یا روابط کارى شاهد بوده ام که بسیارى از بهترین فرصت ها و زیباترین رخدادها به

عشق یعنى…

عشق یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی 
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی(؟) 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 یک روز در یک سکوت پر معنا همه ما به گذشته خود رجوع خواهیم کرد و این بار ناخودآگاه بر سر

چند نکته درباره فراغ و نرسیدن به معشوق

💥 چند نکته درباره فراغ و نرسیدن به معشوق: یکى از مشکلات انسان زمانى است که نمى خواهد واقعیت را بپذیرد! در صورتى که یک لحظه واقع بینى زندگى را به روال عادى برمى گرداند! هر چند افسانه هایى مانند

قضاوت نادرست

موقع قضاوت، نگاهى هم به آسمان کنیم، خدایى هست! قبل از آنکه قضاوت کنیم، یادمان باشد ما در حال مرور خود در وجود دیگران هستیم! زیرا معمولا قضاوت هاى نادرست از آنجایى شروع مى شود که فرد خود را جاى

بدبینى و عدم تشخیص درست!

وقتى فردى گرفتار افکار منفى است، در نتیجه نمى تواند فرق (خوب و بد، درست و غلط و راست و دروغ) را تشخیص دهد! اگر تشخیص درست نباشد، انتخاب هاى فرد نیز درست و به موقع نخواهد بود و ممکن

Top
logo-samandehi