کتاب موفقیت شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی

موفقیت شناسى اقتصادى در راستاى حمایت از تولید داخلى

لینک معرفی کتاب در خبرگزاری فارس

لینک معرفی کتاب در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

لینک معرفی کتاب در خبرگزاری کتاب ایران

لینک معرفی کتاب در خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

دکمه بازگشت به بالا