دسته: روزنوشته های من

اجازه دهید کودکان و نوجوانان دنیاى اطراف خود را کشف کنند و خود را دریابند

محمدعلى نژادیان: اگر فرزند شما توانایى انجام کارى ندارد، دلیل بر بى استعداد بودن او نیست. علت جاى دیگرى است. همچنین همه انسان ها توانایى خلاقیت دارند و از طرفى گستره خلاقیت زیاد است و به چند مورد خاص محدود

براى کارآفرینى باید واقع بین بود

افراد بدبین (همیشه در رنج و سوءتفاهم به سر مى برند و دیگران هر چه بگویند به خودشان مى گیرند و فرصت هاى زندگى را از دست مى دهند. این دسته از افراد به دلیل غالب شدن افکار منفى در

قانون چرا

از همین امروز شروع کن.   از افراد کوته فکر که انرژى شما را مى گیرند فاصله بگیر.   مهارت هاى خودت را افزایش بده، امید داشته باش و بدان که در دل هر بحرانى فرصت هاى بسیارى وجود دارد. 

به نوجوانان و جوانان امروزى به چشم فرصت نگاه کنید و نه صرفا چالش

محمدعلى نژادیان: سیستم آموزشى ما باید به سمتى حرکت کند که وقتى فردى مدرک دانش آموختگى خود را اخذ کرد، قدرت تجزیه و تحلیل، خلاقیت و به طور کلى قدرت خلق کردن را به دست آورد و اگر این طور

چگونه کتاب بنویسم؟

وقتى تصمیم مى گیریم که یک کار جدیدى انجام دهیم، مثلا کتاب بنویسیم یا یک سایت براى خودمان درست کنیم و آن هم بدون هیچ تجربه و آموزشى، اصلا نگران نباشید. فقط کافى است که چند نکته را مدنظر قرار

براى کاآفرینى باید در برابر قضاوت ها قوى باشیم

اگر ما شروع به کارهاى جدید کنیم، ممکن است پیشرفت کنیم. اما، اگر به دلیل وجود موانع، به دلیل تردیدها، به دلیل نگرانى ها، به دلیل عدم اعتماد به نفس و… شروع نکنیم، واضح است که هیچ وقت تغییر مثبتى

هنر واقعى چیست؟

شعر صائب تبریزى اشاره به این موضوع دارد که یک شبى خرمن هاى موجود در یک روستا آتش مى گیرد. بعد یک عده در روستاى مجاور که از اصل موضوع خبر نداشتند و فقط نور را مى دیدند به یکدیگر

متحول شدن در جوانى

بعضى از جوان ها در یک سنى با یک اتفاق و حادثه متحول مى شوند و یک شبه مى گویند ما مى خواهیم از این به بعد فرد موفقى شویم.  ممکن است از من و شما مشاوره بگیرند. پس یادمان

خصوصیات افراد دمدمى مزاج

ساز خودتان را با افراد دمدمى مزاج کوک نکنید این طور افراد یک روز حال‌شان خوب است و یک روز بد. آنها مانند شن‌های روانی زیر پای شما هستند و نمی­‌گذارند بفهمید کجا ایستاده‌­اید. همه‌ ما ممکن است کمی نوسان

تعریف عزت نفس و اعتماد به نفس

براى هر کارى از جمله کارآفرینى نیاز به اعتماد به نفس و عزت نفس داریم. اما مفهوم این واژه ها چیست؟ اعتماد به نفس: یعنى آگاهى، شناخت و باور به توانایى ها، مهارت ها و کرامت هاى خودمان است و

Top
logo-samandehi