درد دلی با خدا

محمدعلی نژادیان

درد دلي با خدا

نوشته: محمدعلی نژادیان


خدايا در طول عمرم به واژه عظيمي رسيدم به نام (بركت)

ديدم هر انساني كه مالش بركت داشت يكسري خط قرمزها را رعايت كرده

و مهر رضايت تو در برگه روزيش درج شده

و هر فردي كه نمي دانست بركت چه هست آرامشي در زندگيش نديدم!

خدايا هر جا خيانت ديدم بركت نديدم
هر جا رفاقت ديدم فزوني بركت ديدم

و امان از روزي كه انسان با توجيه خود حق ديگري را حق خود كند
امان از روزي كه جواب صداقت خيانت شود
امان از روزي كه از رفاقت سوء استفاده شود!!!
و همه اينها با شك شروع مي شود شكي كه سلاح شيطان است
خدايا زماني كه غفلت بر ما و دوستانمان چيره مي شود به چشمان ما روشنايي افزون كن
خدايا در اين روزگار غريب خودت حافظمان باش.

93/10/15

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا