نداشتن تفکر کارآفرینی دلیل مهمی در بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها. مناسب است درس کارآفرینی جزو دروس عمومی و اجباری کلیه رشته های تحصیلی دانشگاه قرار گیرد.

محمدعلی نژادیان
محمدعلی نژادیان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا