فرق حفظ کردن و درک کردن چیست؟

فرق حفظ كردن با درك كردن در اين است كه وقتى به سطح درك مى رسيم، در نتيجه به قدرت تشخيص مجهز مى شويم و مى توانيم نمونه ها را ارزيابى كنيم. اما، سيستم آموزشى ما حفظ كردن را مى آموزد و امروز در كنار گسترش مطالب مختلف و متنوع در شبكه هاى اجتماعى، اكثر افراد خوب صحبت كردن را ياد مى گيرند ولى اغلب آنها حتى از حل مسائل زندگى شخصى خود هم ناتوان هستند و فقط با ژست عالمانه ديگران را هدايت مى كنند و حتى بدتر از اين موارد، افرادى هستند كه با روش حفظى مطالبى را ياد گرفته اند و به نام مشاور و مدرس در مراكز مختلف و دانشگاه ها و حتى فضاى مجازى فعاليت دارند.

محمدعلى نژاديان

١٤٠٠/٠٣/١١

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا