نظر محمدعلى نژاديان درباره ٣ كانديداى رياست جمهورى

بالاخره فردا يك نفر از چهار كانديدا كه احتمالا يكى از سه نفر زير باشد قرار است رييس جمهور شود. اما هر كدام ويژگى هاى خاصى دارند كه شايد مرور آن مفيد باشد:

١- درباره دكتر سعيد جليلى: يك روز در سال ١٣٩٧ در حال خروج از دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه علوم و تحقيقات بودم كه از دفتر جناب آقاى دكتر سعيد جليلى با بنده تماس گرفتند و دعوت كردند كه براى موضوعى به دفتر ايشان بروم. قرارى گذاشتيم و به پاستور رفتم. تا آن روز اطلاعى نداشتم كه ايشان دقيقا در حال انجام چه كارى است. در انتهاى جلسه با آقاى… و پس از معرفى مجموعه (دولت سايه) پيشنهاد دادند كه بنده كارگروه كارآفرينى را در مجموعه دولت سايه راه اندازى كنم. اما بعد از چند جلسه صحبت در نهايت بنا به دلايلى از جمله تداخل با كارگروه اقتصادى همكارى شكل نگرفت ولى چون از جزييات كار ايشان آگاه شدم عرض مى كنم: اينكه جناب آقاى دكتر جليلى مى گويد برنامه دارم كاملا درست مى گويد تشكيلات دولت سايه متشكل از تعداد زيادى از جوانان دانشگاهى، خبره و نخبه از سراسر كشور بودند كه كارگروه هاى مختلفى را تشكيل دادند و بدون هيچ چشم داشتى براى حل مسائل كشور تلاش مى كردند و نتيجه را به دولت ها ارائه مى دادند تا اگر نقصى بود تكميل شود و اگر خطايى بود اصلاح گردد (البته برعكس شهيد جمهور بعيد مى دانم اقاى روحانى اصلا توجهى مى كرد). برداشت بنده اين است كه اكثريت جوانان دقيقا به خاطر مرام خود دكتر جليلى كار مى كردند. پس ايشان چندين سال است كه تمام جزييات اقتصادى، سياسى، فرهنگى، اجتماعى، علمى، و… را جز به جز بررسى كردند و تسلط دارد.

٢- درباره دكتر محمدباقر قاليباف: شايد خيلى انتقاد به ايشان باشد. اما بعد از اين كه شهردارى تهران را تحويل داد آيا يك دهم اتوبان امام على (ع) را كسى توانست بسازد؟ ايشان كاملا فرد اجرايى است و به نظرم الان اشتباهى پشت ميز رياست مجلس است. ايشان هم اگر يك به روزرسانى در تيم خود داشته باشد مى تواند موثر باشد.

٣- درباره آقاى دكتر پزشكيان: ايشان همينى است كه مى بينيد. انسان محترمى است. اما، افرادى كه قرار است ايشان را يارى كنند بعيد است بگذارند وى خودش باشد، مگر اينكه انقدر اقتدار داشته باشد كه اگر راى آورد افرادى كه مشكل ساز هستند را كنار بگذارد! 

محمدعلى نژاديان

١٤٠٣/٠٤/٠٨

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا