كتاب كارآفريني به شيوه علي اصغر خيالي بناب

همكاري محمدعلي نژاديان با مركز كارافريني دانشگاه صنعتي شريف
همكاري محمدعلي نژاديان با مركز كارافريني دانشگاه صنعتي شريف

محمدعلی نژادیان در کتاب “کارآفرینی به شیوه علی اصغر خیالی بناب” کاری تحقیقاتی و میدانی از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف که توسط انتشارات کارآفرینان بزرگ در بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است همکاری نموده و در این کتاب “تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران و جهان” را نوشته است. قابل ذکر است تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اولین بار توسط نژادیان در سال ١٣٨۵ در مجله موتورسیکلت نوشته شد و برای بار دوم در سال ١٣٨٨ در همان مجله موتورسیکلت به چاپ رسید.(اطلاعات بيشتر در قسمت مقالات در سايت موجود است)

دکمه بازگشت به بالا