کتاب کارآفرینی به شیوه علی اصغر خیالی بناب

همکاری محمدعلی نژادیان با مرکز کارافرینی دانشگاه صنعتی شریف

همکاری محمدعلی نژادیان با مرکز کارافرینی دانشگاه صنعتی شریف

محمدعلی نژادیان در کتاب “کارآفرینی به شیوه علی اصغر خیالی بناب” کاری تحقیقاتی و میدانی از مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف که توسط انتشارات کارآفرینان بزرگ در بهار ۱۳۹۴ منتشر شده است همکاری نموده و در این کتاب “تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران و جهان” را نوشته است. قابل ذکر است تاریخچه صنعت موتورسیکلت ایران اولین بار توسط نژادیان در سال ١٣٨۵ در مجله موتورسیکلت نوشته شد و برای بار دوم در سال ١٣٨٨ در همان مجله موتورسیکلت به چاپ رسید.(اطلاعات بیشتر در قسمت مقالات در سایت موجود است)