نشریه موفقیت شناسی تبدیل به پایگاه خبری شد

رسانه موفقیت‌شناسی با شماره پروانه ۸۰۱۹۴ از مهر سال ۱۳۹۶ به‌صورت فصلنامه شروع به کار کرد و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تغییر وضعیت داد و به‌عنوان نخستین پایگاه خبری و رسمی در زمینه موفقیت شروع به فعالیت کرد. گرایش این رسانه عمومی و زمینه آن فرهنگی و اجتماعی است.

صاحب امتیاز: در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ مالکیت رسانه از «محمدعلی نژادیان« به «فرزانه نژادیان» منتقل شد

مدیرمسئول: محمدعلی نژادیان

برای مشاهده پایگاه خبری موفقیت شناسی اینجا را کلیک کنید

مشخصات قدیم رسانه:

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر نشریه: محمدعلى نژادیان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدعلی نژادیان
Magazine