بزرگ ترين خطر در زندگى ما مربوط به عوامل درونى است


وقتى كه نمى پذيريم اشتباه كرديم
وقتى كه نمى خواهيم بپذيريم كه هنوز خيلى چيزها را نمى دانيم
وقتى كه براى اشتباهات خود هزار توجيه مى آوريم كه ثابت كنيم انديشه و يا كار ما درست است
وقتى كه مهارت هاى مختلف زندگى را ياد نگرفتيم
همه اين موارد را سيستم آموزشى غلط باعث شده اند
از وقتى كه اين سيستم، مسيرى را رفت كه مدرك گرايى را باعث شد
اين سيستم غلط بيشتر از اين كه باطن سازى را ياد بدهد، ظاهرسازى را ياد داد
اين سيستم غلط بيشتر از اين كه دانستن را ياد بدهد، ندانستن را ياد داد

محمدعلى نژاديان

٩٨/٠٧/٢٩

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا