چگونه کتاب بنویسم؟

وقتى تصمیم مى گیریم که یک کار جدیدى انجام دهیم، مثلا کتاب بنویسیم یا یک سایت براى خودمان درست کنیم و آن هم بدون هیچ تجربه و آموزشى، اصلا نگران نباشید.

فقط کافى است که چند نکته را مدنظر قرار دهیم:

١- اول این که در هر کار جدیدى به یک نقطه مى رسیم که نقطه سرنوشت ساز است. آنجا با کلى سوال و ابهام مواجه مى شویم، خستگى و کلافه شدن بر ما چیره مى شود و مهم ترین چیزى که مى تواند باعث شود ما از این مرحله سخت عبور کنیم این است که آن کار را دوست داشته باشیم و بدانیم براى چه انجام مى دهیم.

٢- در شروع هر کارى ما هر از گاهى به خودمان ترمز مى دهیم، خودمان را قضاوت مى کنیم، نگران قضاوت هاى دیگران مى شویم، انواع و اقسام افکار منفى ممکن است در ذهن ما خطور کند. اما، در این مرحله باید به این جمله معروف فکر و عمل کنیم: قبل از آن که دیگران به ما نه بگویند، نباید ما به خود نه بگوییم.

٣- هر کارى مستلزم وقت گذاشتن است. قطعا براى این که ما به دستاوردهاى مهم برسیم، نیاز داریم که از یکسرى تفریحات و لذت هایى که به آن عادت کرده ایم، بگذریم. این هم یک مرحله سخت است که مخصوصا اوایلى که مى خواهیم وارد حوزه اندیشه و فعالیت هاى فکرى شویم باید از آن عبور کنیم.

البته اگر بخواهیم کتاب بنویسیم که فقط رزومه پر کنیم، اگر بخواهیم یک کارى کنیم صرفا براى دیده شدن، باید بگویم که هیچ وقت موفقیت واقعى در آن حاصل نخواهد شد و فقط خود را فریب داده ایم.

قابل ذکر است که قبل از این که یک کتاب یا مقاله بنویسیم، اول باید در آن موضوعى که مى خواهیم بنویسیم یاد بگیریم، تحقیق کنیم و صبور باشیم ولى اگر صرفا بخواهیم بنویسیم، هیچ وقت قدرت تجزیه و تحلیل در علوم انسانى و موضوعات مختلف را پیدا نمى کنیم. (قبل از هر کار فکرى باید این اصل را بپذیریم که تحقیق و پژوهش از جنس صبر و تحمل است).

محمدعلى نژادیان

٩٨/٠٢/٣١