چگونه كتاب بنويسم؟

وقتى تصميم مى گيريم كه يك كار جديدى انجام دهيم، مثلا كتاب بنويسيم يا يك سايت براى خودمان درست كنيم و آن هم بدون هيچ تجربه و آموزشى، اصلا نگران نباشيد.

فقط كافى است كه چند نكته را مدنظر قرار دهيم:

١- اول اين كه در هر كار جديدى به يك نقطه مى رسيم كه نقطه سرنوشت ساز است. آنجا با كلى سوال و ابهام مواجه مى شويم، خستگى و كلافه شدن بر ما چيره مى شود و مهم ترين چيزى كه مى تواند باعث شود ما از اين مرحله سخت عبور كنيم اين است كه آن كار را دوست داشته باشيم و بدانيم براى چه انجام مى دهيم.

٢- در شروع هر كارى ما هر از گاهى به خودمان ترمز مى دهيم، خودمان را قضاوت مى كنيم، نگران قضاوت هاى ديگران مى شويم، انواع و اقسام افكار منفى ممكن است در ذهن ما خطور كند. اما، در اين مرحله بايد به اين جمله معروف فكر و عمل كنيم: قبل از آن كه ديگران به ما نه بگويند، نبايد ما به خود نه بگوييم.

٣- هر كارى مستلزم وقت گذاشتن است. قطعا براى اين كه ما به دستاوردهاى مهم برسيم، نياز داريم كه از يكسرى تفريحات و لذت هايى كه به آن عادت كرده ايم، بگذريم. اين هم يك مرحله سخت است كه مخصوصا اوايلى كه مى خواهيم وارد حوزه انديشه و فعاليت هاى فكرى شويم بايد از آن عبور كنيم.

البته اگر بخواهيم كتاب بنويسيم كه فقط رزومه پر كنيم، اگر بخواهيم يك كارى كنيم صرفا براى ديده شدن، بايد بگويم كه هيچ وقت موفقيت واقعى در آن حاصل نخواهد شد و فقط خود را فريب داده ايم.

قابل ذكر است كه قبل از اين كه يك كتاب يا مقاله بنويسيم، اول بايد در آن موضوعى كه مى خواهيم بنويسيم ياد بگيريم، تحقيق كنيم و صبور باشيم ولى اگر صرفا بخواهيم بنويسيم، هيچ وقت قدرت تجزيه و تحليل در علوم انسانى و موضوعات مختلف را پيدا نمى كنيم. (قبل از هر كار فكرى بايد اين اصل را بپذيريم كه تحقيق و پژوهش از جنس صبر و تحمل است).

محمدعلى نژاديان

٩٨/٠٢/٣١

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا