به نوجوانان و جوانان امروزى به چشم فرصت نگاه کنید و نه صرفا چالش

محمدعلى نژادیان: سیستم آموزشى ما باید به سمتى حرکت کند که وقتى فردى مدرک دانش آموختگى خود را اخذ کرد، قدرت تجزیه و تحلیل، خلاقیت و به طور کلى قدرت خلق کردن را به دست آورد و اگر این طور شد، درنتیجه نگرانى ها نسب به نوع زندگى و تفکر نسل آینده کمتر مى شود.

مدتى است که عده اى مرتب به جامعه تلقین مى کنند که نوجوانان و جوانان امروز نوع نگاه و اندیشه هاى نسل هاى قبل از خود را نمى پسندند و براى آنها جذابیت ندارد و به همین دلیل در محیط هاى آموزشى یا رسانه ها اعلام خطر و یا ابراز نگرانى مى کنند. از این رو، در پاسخ به این افراد چند نکته را عرض مى کنم: 

١- این موضوع مطلق نیست و نباید جمع بست.

٢- باید چشم ها را شست و طور دیگر نگریست؛ باید ظرفیت ها و تاثیرگذارى هایى که نوجوان و جوانان در جامعه امروز مى توانند داشته باشند را یک فرصت تلقى کرد و نباید آنها را صرفا با دید چالش و نگرانى نگاه کرد و با آنها جنگید، شاید شما آنها را درک نمى کنید. اتفاقا چالش اصلى، سیستم آموزشى، پرورشى و فرهنگى ماست که پر از ایراد است و براى آن باید فکر اساسى کرد.

٣-انسان در هر دوره اى که باشد، داراى فطرتى یکسان است. یعنى همان فطرتى که در حضرت آدم علیه السلام بود، در آخرین فردى که بر روى این کره خاکى متولد خواهد شد، نیز همان است. پس هر اتفاقى که رخ دهد و در هر عصرى که باشیم خمیرمایه انسان یک چیز است. از این رو، موضوع مهم این است که مسئولان و کارشناسان در هر دوره چطور آنها را تحلیل و مدیریت کنند.

۴- در هر دوره اى از زمان انواع رفتارها، شخصیت ها و تفکرها وجود داشته است. منتها امروز به دلیل گسترش شبکه هاى مجازى برجسته تر و شفاف تر شده است و بیشتر دیده مى شود.

از این رو، سیستم آموزشى و پرورشى ما از مهدکودک، مدرسه، دانشگاه و… باید به دنبال هدایت مطابق با شرایط و واقعیت هاى امروزى باشد و به سوال ها و ابهام هاى نسل امروز به موقع، به طور مناسب و قانع کننده پاسخ دهد و اگر این طور نباشد نسل امروز و فردا درگیر سفسطه هاى گسترده رسانه هاى بیگانه و نظرات مسموم و مذموم در شبکه هاى اجتماعى خواهد شد و این خطرناک است.

از نوجوانان و جوانان نیز تقاضا دارم از انتقادها ناراحت نشوند و بر روى صحبت هاى دیگران گیر نکنند (بهترین حالت این است که به انتقاد دیگران به اندازه اى فکر کنید که شاید او درست بگوید و نه بیشتر). 

از اندیشمندان و کارشناسان در همه حوزه ها و علوم مختلف نیز تقاضا دارم که سعى کنند از همه ابعاد، رفتار و خواسته هاى نسل امروز را مورد بررسى و نقد قرار دهند تا از برجسته و غالب شدن یک تفکر خاص نسبت به نسل امروز جلوگیرى شود.

زیرا، همیشه اعتقاد داشته ام که انسان شناسى فقط با یک علم میسر نیست؛ بلکه مجموعه ى فلسفه، اخلاق، روان شناسى، جامعه شناسى، علوم دینى و… براى انسان شناسى نیاز است و اگر صرفا با یک علم بخواهیم به انسان بنگریم دچار خطا مى شویم.

در نهایت براى هدایت و کنترل بهتر باید فرصت ها، تهدید ها، نقاط مثبت و نقاط منفى را با هم تحلیل کرد تا شاهد بلوغ فکرى یک نسل توانا و خلاق باشیم.