براى كاآفرينى بايد در برابر قضاوت ها قوى باشيم

اگر ما شروع به كارهاى جديد كنيم، ممكن است پيشرفت كنيم. اما، اگر به دليل وجود موانع، به دليل ترديدها، به دليل نگرانى ها، به دليل عدم اعتماد به نفس و… شروع نكنيم، واضح است كه هيچ وقت تغيير مثبتى را در زندگى نخواهيم داشت. 

همچنين براى كارآفرينى بايد صبور بود، بايد برنامه ريزى داشت، بايد اميدوار بود و تلاش كرد و هر روز به توانايى ها و مهارت هاى خود بيافزاييم و خلاقيت داشته باشيم.  يادمان نرود كه كارآفرينى با ريسك همراه است، پس ممكن است با عدم موفقيت مواجه شويم و ديگران ما را سرزنش كنند. از اين رو، بايد همانطور كه اصول بردن را ياد مى گيريم اصول باختن را هم ياد بگيريم تا بتوانيم در برابر ضررها، قضاوت ها، سرزنش هاى آشنايان و غريبه ها كه فقط از دور كار شما را ديده اند يا شنيده اند ايستادگى كنيم و مجدد بلند شويم و از نو شروع كنيم و بايد به خود يادآور شويم كه براى بلند شدن نبايد منتظر كسى بود. بايد خودمان دست به زانو بگيريم و بلند شويم.

حتى ممكن است موفق شويم و عده اى بگويند اين كه كارى نداشت، كار مهمى نكردى و… بنابراين، بايد هميشه خود را در برابر قضاوت ها قوى كنيم و از قضاوت هاى ناعادلانه سريع رد شويم تا به اهداف بعدى خود برسيم.

و در نهايت به ياد داشته باشيم كه براى رسيدن به اهداف و آرزوهاى خود بايد عمل گرا باشيم.

محمدعلى نژاديان

٩٩/٠٢/١٥

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا