تقدیر جناب اقای دکتر احمد توصیفیان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از محمدعلی نژادیان

محمدعلی نژادیان

محمدعلی نژادیان

٩۶/٠١/٢۶