چرا انقدر از یکدیگر دور شده ایم؟

چرا انقدر از یکدیگر دور شده ایم؟

امیدوارم حداقل ویروس کرونا، کوتاه بودن عمر را به ما تلنگر زده باشد و باعث شود که همه ما از زمان حال خود بیشتر لذت ببریم، واقع بینانه تر تصمیم بگیریم و شادتر زندگى کنیم.

⛔️ اما چرا در جامعه امروز، انقدر تصمیم گیرى ها سخت شده است؟ چرا انسان ها در عین حال که نزدیک یکدیگراند، انقدر از هم دور هستند؟

١- همه ما به نحوى در طول روز به دلیل ساختار ذهن انسان که همیشه در حال تفکر و تجزیه و تحلیل است،

از روى تخصص یا
از روى شغل و حرفه یا
از روى عادت هاى مختلف یا
از روى گرایش هاى فطرى مثل گرایش به حقیقت جویى که در روانشناسى نیز با نام حس کاوش مطرح است و…

به طور خواسته و یا ناخواسته در حال تحلیل و تفسیر صحبت ها، رفتارها و اعمال دیگران هستیم و این خصوصیت همه انسان هاست.

اما عده اى از ما دچار قضاوت ها، پیش داورى ها، سوءتفاهم ها، سوءبرداشت ها، مقایسه ها و تحلیل هاى نادرست مى شویم و با این کار علاوه بر این که افکار منفى بر ما غالب مى شود، بلکه مسبب نگرانى ها و اظطراب هاى افراطى در خود و دیگران نیز مى شویم.

(قابل ذکر است که ترس از تکرار اتفاق ها و تجربیات تلخ گذشته و دلشوره از آینده اى مبهم، باعث شده تا بعضى از جوانان ما افسرده و یا ناامید شوند و در نتیجه نه مى توانند به دیگران اعتماد کنند و نه به خودشان براى ساختن آینده اى زیبا، امن و راحت ایمان کافى دارند و یکى از عوامل تنهایى ها همین موضوع است که به دلایل بالا قدرت انتخاب درست و به موقع از فرد گرفته مى شود. البته این که چرا عده اى به این سمت پیش مى روند، مبحث مفصلى است که یکى از دلایل آن ناکارآمدى سیستم آموزشى، پرورشى و فرهنگى است).

٢- خیلى به حرف هاى دیگران و قضاوت آن ها درباره زندگى شخصى خود توجه مى کنیم.

💥ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این-
بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خویش (مولوى)💥

٣- علاوه بر موارد بالا، دور شدن از خودمان و اطرافیانمان به دلیل غرق شدن در فضاى مجازى و آثار و ضررهاى جانبى این فضا، دور شدن از معنویات و توجه بیش از حد به ملاک هاى مادى و ظاهرى، کم شدن گذشت در بعضى از افراد، مقصر دانستن دیگران در خصوص ضعف ها و کمبودها و… به مرور زمان باعث مى شود که نتوانیم به خودمان و به دیگران فرصت کافى براى دوست داشتن و دوست داشته شدن بدهیم.

محمدعلى نژادیان
٩٩/٠٢/٠٨