خصوصیات افراد چشم و دل سیر

شنیدید مى گویند فلان فرد چشم و دلش سیر است؟

این افراد صرفا از لحاظ مادى دارا نیستند، بلکه بعضى ها اعتقادات قوى و تربیت خوب دارند و یا قائم به ذات هستند و به خودشان براى رسیدن به اهدافشان ایمان کامل و کافى دارند.

همچنین افرادى که از لحاظ اعتقادى و تربیتى غنى باشند، معمولا به دنبال ساختن هر چیزى از جمله زندگى خود و یا زندگى مشترک هستند. این افراد نگاهشان به داشته هاى دیگران خیره نمى ماند و دچار حسرت و حسادت نمى شوند. اما افرادى که از درون تهى باشند، همیشه نگاهشان به دیگران است تا بلکه دیگرى آرزوهایشان را برآورده کند.

دسته اول براى رسیدن به آرزوهاى خود، نگاهشان به درون خودشان است و همیشه امیدوارند ولى دسته دوم همیشه نگاهشان به بیرون است و منتظر معجزه هستند و اکثر اوقات در ناامیدى به سر مى برند.

دسته اول همیشه از داشته هاى خود لذت مى برند و قدردان زندگى هستند و براى زندگى خود برنامه دارند. اما، دسته دوم که افراد همیشه منتظر هستند، بهترین ها را از دست مى دهند. زیرا به دنبال ساختن نیستند، بلکه فقط به دنبال راحت به دست آوردن هستند. 

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠٢/٢٢