قانون چرا

از همين امروز شروع كن.  

از افراد كوته فكر كه انرژى شما را مى گيرند فاصله بگير.  

مهارت هاى خودت را افزايش بده، اميد داشته باش و بدان كه در دل هر بحرانى فرصت هاى بسيارى وجود دارد.  قانون چرا؟  

آگاهى نسبت به كارى كه قرار است انجام دهيم باعث مى شود از كارهاى بيهوده دورى كنيم.  

قبل از هر كارى از خود بپرسيم، چرا بايد اين كار را انجام دهم؟  

تكرار اين كار باعث مى شود كم كم از عادت هاى بد نيز رها شويم.  

محمدعلى نژاديان 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا