براى کارآفرینى باید واقع بین بود

افراد بدبین (همیشه در رنج و سوءتفاهم به سر مى برند و دیگران هر چه بگویند به خودشان مى گیرند و فرصت هاى زندگى را از دست مى دهند. این دسته از افراد به دلیل غالب شدن افکار منفى در وجودشان تصور مى کنند هر چقدر هم تلاش کنند به نتیجه نمى رسند یا فکر مى کنند دیگران حتما براى آنها نقشه بد دارند).

افراد خوش خیال (اغلب به دنبال شانس هستند و زیاد براى رسیدن به اهدافشان زحمت نمى کشند، البته معمولا شادتر از افراد بدبین هستند ولى هر دو به خود آسیب مى زنند. این افراد فکر مى کنند اگر تلاش هم نکنند موفق مى شوند و از این جهت بیشتر به جاى تفکر و برنامه ریزى بر بال خیال مى نشینند و به دنبال اصطلاحا امداد غیبى و بیراهه ها هستند).

افراد واقع بین (همیشه یک احتمال کمتر را هم در نظر مى گیرند ولى ناامید نیستند و مى جنگند تا به اهدافشان برسند و چون همیشه ریسک را هم در نظر دارند از حوادث غیرمترقبه کمتر شوکه مى شوند). فقط نباید خوش خیالى را با خوشبینى و مثبت اندیشى یکى بدانیم.

محمدعلى نژادیان

٩٩/٠٣/٢٣

#کارآفرین