براى كارآفرينى بايد واقع بين بود

افراد بدبين (هميشه در رنج و سوءتفاهم به سر مى برند و ديگران هر چه بگويند به خودشان مى گيرند و فرصت هاى زندگى را از دست مى دهند. اين دسته از افراد به دليل غالب شدن افكار منفى در وجودشان تصور مى كنند هر چقدر هم تلاش كنند به نتيجه نمى رسند يا فكر مى كنند ديگران حتما براى آنها نقشه بد دارند).

افراد خوش خيال (اغلب به دنبال شانس هستند و زياد براى رسيدن به اهدافشان زحمت نمى كشند، البته معمولا شادتر از افراد بدبين هستند ولى هر دو به خود آسيب مى زنند. اين افراد فكر مى كنند اگر تلاش هم نكنند موفق مى شوند و از اين جهت بيشتر به جاى تفكر و برنامه ريزى بر بال خيال مى نشينند و به دنبال اصطلاحا امداد غيبى و بيراهه ها هستند).

افراد واقع بين (هميشه يك احتمال كمتر را هم در نظر مى گيرند ولى نااميد نيستند و مى جنگند تا به اهدافشان برسند و چون هميشه ريسك را هم در نظر دارند از حوادث غيرمترقبه كمتر شوكه مى شوند). فقط نبايد خوش خيالى را با خوشبينى و مثبت انديشى يكى بدانيم.

محمدعلى نژاديان

٩٩/٠٣/٢٣

#كارآفرين

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا