پیشنهاد “بنیاد بین المللی موفقیت شناسی” به سازمان ملل متحد

پیشنهاد تاسیس بنیاد بین المللی موفقیت شناسی به سازمان ملل متحد

پیشنهاد تاسیس بنیاد بین المللی موفقیت شناسی به سازمان ملل متحد – محمدعلی نژادیان

امروز قسمت اصلی پیشنهاد “بنیاد بین المللی موفقیت شناسی” را به سازمان ملل متحد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران ارسال کردم. سال ۱۳۹۲ نیز  بعد از چاپ کتاب موفقیت شناسی تاسیس “بنیاد موفقیت شناسی ایران” را با زیرمجموعه هایی با نام مراکز موفقیت شناسی در زمینه های مختلف(علمی سیاسی اقتصادی ورزشی دینی …) به مسئولین جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده بودم که همچنان در حال بررسی است… در مصاحبه ای که سال ۱۳۹۲ باشگاه خبرنگاران با اینجانب داشت توضیحاتی بیان نموده ام که در سایت www.successology.ir موجود است.
محمدعلی نژادیان
۱۳۹۳/۰۲/۱۶