پروانه مجله موفقیت شناسی صادر شد!

محمدعلی نژادیان

با کمال مسرت به اطلاع هموطنان گرامی می رساند از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۴ (مجله موفقیت شناسی) به مطبوعات کشور اضافه شد. صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه: محمدعلی نژادیان