اجازه دهيد كودكان و نوجوانان دنياى اطراف خود را كشف كنند و خود را دريابند

محمدعلى نژاديان: اگر فرزند شما توانايى انجام كارى ندارد، دليل بر بى استعداد بودن او نيست. علت جاى ديگرى است.

همچنين همه انسان ها توانايى خلاقيت دارند و از طرفى گستره خلاقيت زياد است و به چند مورد خاص محدود نمى شود و بروز آن به آموزش و تربيت بستگى دارد. حتى بحران هاى شخصى و اجتماعى و نيازها در ايجاد خلاقيت مهم است.

استعدادها مانند بذرهايى در درون انسان است كه نياز به توجه و پرورش دارند تا شكوفا شوند. اين استعدادها ممكن است از مقوله عواطف، گرايش ها و تمايلات عالى انسانى باشد و يا از مقوله ادراك ها، دريافت ها و انديشه ها.

اما، ريشه بيشتر ضعف هاى انسان به تربيت دوران كودكى برمى گردد. آنجا كه والدين، سيستم آموزشى و جامعه با رفتار غلط اعتماد به نفس كودكان را مى گيرند. آنجا كه در پاسخ به حس كنجكاوى كودك برچسب فضولى را به كودكان مى زنند، آنجا كه اجازه خودباورى را به كودك نمى دهند و نمى گذارند كارهاى خودش را انجام دهد (مانند بستن بند كفش خود)، آنجا كه فرد تا سن نوجوانانى و جوانى در نظر والدين هنوز كودك به نظر مى رسد و با وى رفتار كودكانه دارند، آنجا كه بعضى والدين و سيستم آموزشى ما قدرت جذب و درك كودكان و نوجوان را به درستى ندارند…

بگذاريد كودكان شما كودكى كنند، بگذاريد كودكان شما معنى بزرگ شدن را درك كنند، بگذاريد كودكان شما خراب كنند و بسازند و در نهايت بگذاريد كودكان شما قائم به ذات پرورش يابند تا در سير تكاملى خود، در زندگى سخت امروزى محكم و قوى باشند.

پس يكى از ويژگى‌هاى مهم انسان خلاق بودن است. یعنی خلاق بودن فطرى است و همه افراد توانايى خلاقيت را دارند ولى يك‌سرى از والدين در طول دوران كودكى فرزندان خود، اين فرصت را به آن‌ها می‌دهند كه خلاقيت‌های خود را بروز دهند و تعدادى از افراد به‌دليل تعليم و تربيت اشتباه، خواسته یا ناخواسته اين ويژگى را در کودکان خود  سركوب مى‌كنند. البته دسته دوم با تلاش، شرکت دركلاس‌ها و دوره‌هاى خلاقيت، بالا بردن اعتماد به نفس و… مى‌توانند اين ويژگى را در خود پرورش دهند.

در واقع این اعتقاد را دارم که فطرت انسان تشكيل شده از يك‌سرى استعدادها، گرايش‌ها و شناخت‌ها و استعدادهاى فطرى انسان مثل يك بذر هستند كه بايد پرورش داده شود. يكى از گرايش‌هاى انسان نیز گرايش به خلاقيت و ابداع است. يعنى اين گرايش در انسان هست كه مى‌خواهد خلق كند و بيافريند و چيزى كه نبوده را به‌وجود آورد و وقتى اين گرايش هست، يعنى خداوند توانايى آن را هم به انسان عطا کرده است.

پس به نظر اینجانب، انسان توانايي خلاقيت را دارد. حال اين توانايي در برخی از افراد ممکن است سركوب ‌شود و در بعضی از افراد با پرورش اعتماد به نفس و کسب مهارت‌ها، بروز پيدا کند و استفاده از كلمه بذر به همين دليل بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا