اجازه دهید کودکان و نوجوانان دنیاى اطراف خود را کشف کنند و خود را دریابند

اجازه دهید کودکان و نوجوانان دنیاى اطراف خود را کشف کنند و خود را دریابند

محمدعلى نژادیان: اگر فرزند شما توانایى انجام کارى ندارد، دلیل بر بى استعداد بودن او نیست. علت جاى دیگرى است.

همچنین همه انسان ها توانایى خلاقیت دارند و از طرفى گستره خلاقیت زیاد است و به چند مورد خاص محدود نمى شود و بروز آن به آموزش و تربیت بستگى دارد. حتى بحران هاى شخصى و اجتماعى و نیازها در ایجاد خلاقیت مهم است.

استعدادها مانند بذرهایى در درون انسان است که نیاز به توجه و پرورش دارند تا شکوفا شوند. این استعدادها ممکن است از مقوله عواطف، گرایش ها و تمایلات عالى انسانى باشد و یا از مقوله ادراک ها، دریافت ها و اندیشه ها.

اما، ریشه بیشتر ضعف هاى انسان به تربیت دوران کودکى برمى گردد. آنجا که والدین، سیستم آموزشى و جامعه با رفتار غلط اعتماد به نفس کودکان را مى گیرند. آنجا که در پاسخ به حس کنجکاوى کودک برچسب فضولى را به کودکان مى زنند، آنجا که اجازه خودباورى را به کودک نمى دهند و نمى گذارند کارهاى خودش را انجام دهد (مانند بستن بند کفش خود)، آنجا که فرد تا سن نوجوانانى و جوانى در نظر والدین هنوز کودک به نظر مى رسد و با وى رفتار کودکانه دارند، آنجا که بعضى والدین و سیستم آموزشى ما قدرت جذب و درک کودکان و نوجوان را به درستى ندارند…

بگذارید کودکان شما کودکى کنند، بگذارید کودکان شما معنى بزرگ شدن را درک کنند، بگذارید کودکان شما خراب کنند و بسازند و در نهایت بگذارید کودکان شما قائم به ذات پرورش یابند تا در سیر تکاملى خود، در زندگى سخت امروزى محکم و قوى باشند.

پس یکى از ویژگى‌هاى مهم انسان خلاق بودن است. یعنی خلاق بودن فطرى است و همه افراد توانایى خلاقیت را دارند ولى یک‌سرى از والدین در طول دوران کودکى فرزندان خود، این فرصت را به آن‌ها می‌دهند که خلاقیت‌های خود را بروز دهند و تعدادى از افراد به‌دلیل تعلیم و تربیت اشتباه، خواسته یا ناخواسته این ویژگى را در کودکان خود  سرکوب مى‌کنند. البته دسته دوم با تلاش، شرکت درکلاس‌ها و دوره‌هاى خلاقیت، بالا بردن اعتماد به نفس و… مى‌توانند این ویژگى را در خود پرورش دهند.

در واقع این اعتقاد را دارم که فطرت انسان تشکیل شده از یک‌سرى استعدادها، گرایش‌ها و شناخت‌ها و استعدادهاى فطرى انسان مثل یک بذر هستند که باید پرورش داده شود. یکى از گرایش‌هاى انسان نیز گرایش به خلاقیت و ابداع است. یعنى این گرایش در انسان هست که مى‌خواهد خلق کند و بیافریند و چیزى که نبوده را به‌وجود آورد و وقتى این گرایش هست، یعنى خداوند توانایى آن را هم به انسان عطا کرده است.

پس به نظر اینجانب، انسان توانایی خلاقیت را دارد. حال این توانایی در برخی از افراد ممکن است سرکوب ‌شود و در بعضی از افراد با پرورش اعتماد به نفس و کسب مهارت‌ها، بروز پیدا کند و استفاده از کلمه بذر به همین دلیل بود.