رقابت/ قسمت۴

رقابت/ قسمت۴

باسلام

احتراما به استحضار مى رساند، امروز با یکى از همکاران قدیمى صحبت مى کردم، وى مى گفت چرا انقدر براى این صنعت وقت مى گذارى؟ 

ایشان گفت که یکسرى مسائل در این صنف هیچ وقت حل نخواهد شد و بیان داشت به دلیل بیان حقایق یکسرى افراد بدخواه تو مى شوند!

چند نکته در جواب به دوست خود عرض کردم:

١- همانطور که خداوند مى فرماید یک عده هستند که:

🔥 فی قُلوبِهِم مَرَضٌ

در دلهاى آنها یک نوع بیمارى است (بقره،١٠)

این مرض ممکن است حسادت، کینه، بغض، بددلى، بدخواهى و غیره باشد و به همین دلیل خداوند سوره فلق را نازل کرده است که باید از هر چه شر هست به خداوند پناه برد.

اما در خصوص این صنعت خوشبین هستم. زیرا بیشتر مشکل این صنعت رقابت منفى است.

اولا رقابت طبیعى هست و رقابت به معناى واقعى باعث پیشرفت و بهبود کیفیت زندگى همه مى شود، اما چون معنى آن را به درستى از کودکى آموزش ندادند درنتیجه وقتى بزرگ مى شویم غلط رقابت مى کنیم.

نمونه آن بازى صندلى در مهدکودک و مدرسه بود که دور یک صندلى بچه ها مى چرخیدند و هر کسی زودتر مى نشست، برنده بود و این کار باعث مى شد کودکان از همان ابتدا هول دادن یکدیگر، زرنگى (به معناى بدش) بى انصافى و… را بى اموزند و آنهایى هم که موفق به نشستن نمى شدند، افسردگى و نداشتن اعتماد به نفس را فرا میگرفتند.

پس ریشه رقابتهاى منفى بیشتر آموزش نادرست است. البته یک مدت پیش درباره معنى واقعى رقابت نوشتم که در گروه موجود است و پیشنهاد مى کنم مجدد بخوانید.

دوم اینکه اگر از دسته اول (فی قُلوبِهِم مَرَضٌ) بگذریم، همه انسان ها داراى بیمارى دل نیستند و همانطور که عرض کردم بحث آموزش نیز هست. 

شایان ذکر است که همه انسان ها یک فطرت واحد دارند که در آن خوبى ها و بدى ها تعریف شده است ولى این فطرت که در ابتدا همانند یک بذر در وجود انسان است ممکن است با آموزش هاى نادرست، تربیت غلط، شرایط محیطى و… به درستى بارور نشود.

حتى پیامبران نیز آمدند تا باعث پرورش این بذر در وجود انسان شوند و به او این فطرت پاک را یادآورى کنند و مسیر پرورش را به او نشان دهند، آنها مبعوث شدند تا استعدادها و گرایش هاى فطرى انسان را به او یادآورى کنند.

به همین دلیل خداوند به پیامبر اکرم (ص) مى فرماید:

فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ 

پس تذکر ده تو فقط تذکر دهنده‏ ای. (غاشیه،٢١)

در نهایت امیدوارم تا زنده هستیم روزى را در این صنعت ببینیم که اتحاد و برادرى در آن ضرب المثل بشود براى همه ایران و صنایع دیگر.

موفق باشید

محمدعلى نژادیان

٩٨/١٢/٠۵