برند شخصى

قبل از اینکه محصولات خود را تبدیل به برند محبوبى کنید و به اصطلاح برندسازى کنید، نیاز است که اول برندسازى شخصى کنید.

آیا تاحالا عمیق به این موضوع فکر کرده اید که وقتى نام ما در جایى آورده مى شود، مردم درباره ما چه مى گویند؟

آیا صداقت و انصاف داریم؟
آیا امانت دار هستیم؟
آیا مى دانید بهترین برند شخصى صداقت است؟
آیا مى دانید صداقت بُرنده ترین سلاح است؟
آیا مى دانید که کلید بِرَند شدن شخصى در سه مورد صداقت، انصاف و امانت دارى هست. زیرا میوه آنها اعتبار است.

صداقت: یعنى افکار و زبان با اعمال یکسان باشد. به عبارتى یعنى خود واقعى را به نمایش گذاشتن.

اعتبار: در لغت یعنى آبرو، ارزش، اعتماد، اطمینان، راستى و درستى و…

پس همانطور که از معنى آن مشخص است اعتبار از راستى و درستى حاصل مى شود و به راحتى حاصل نمى شود.

قابل ذکر است که هر انسانى در جامعه داراى اسم و رسمى است و زمانى که نام شخصى به زبان آورده مى شود شما فورا راجع به او فکر مى کنید و چهره، صدا، پایگاه اجتماعى، سوابق و شاید نکات مثبت و منفى او را به خاطر بیاورید و به طور کلى با آوردن اسم شخص، اعتبار فرد را در ذهن خود تداعى مى کنید.

پس اعتبار از مجموع رفتارها و تفکرات خوب یک انسان به وجود مى آید.

اعتبار ، در واقع حیثیت و آبروى یک فرد است. هر اسم و رسمى در جامعه داراى خصوصیت هاى ویژه اى است مثل: پزشک، روانشناس، معلم و استاد، دانشجو… و مردم از هر کدام این افراد توقع و انتظارات خاصى دارند و در صورتى که رفتار آنها با انتظاراتى که از آنها دارند مغایرت داشته باشد آن فرد اعتبار خود را از دست مى دهد!

همانطور که گفته شد مجموع تفکرات و رفتارها اعتبار فرد را مى سازند، از این رو خیلى مهم است که فرد به غرور و تکبر دچار نشود.

خیلى افراد در طول تاریخ اعتبار خوبى در جامعه کسب کردند ولى به دلیل رعایت نکردن یکسرى موارد اعتبار خود را از دست دادند.

ما ضرب المثلى داریم که قهرمان شدن آسان است ولى قهرمان ماندن سخت است. پس خیلى باید مراقب بود تا با یک خودخواهى بیجا اعتبار خود را لکه دار نکنیم.

در مجموع چیزى که ریشه انسان است، ایمان و اعتبار اوست.

وقتى فردى اعتبار داشته باشد و با مشکل مواجه شود همه حرف او را مى پذیرند و به وى کمک مى کنند ولى وقتى فردى اعتبار نداشته باشد، حتى اگر راست هم بگوید کسى سخن وى را نمى پذیرد.

یادمان نرود انسان هاى صادق همیشه در طول تاریخ معتمدترین مردم بوده اند. پس چرا ما نباشیم؟

موفق باشید
محمدعلى نژادیان
٩٨/١٢/٠٩