برند شخصى

قبل از اينكه محصولات خود را تبديل به برند محبوبى كنيد و به اصطلاح برندسازى كنيد، نياز است كه اول برندسازى شخصى كنيد.

آيا تاحالا عميق به اين موضوع فكر كرده ايد كه وقتى نام ما در جايى آورده مى شود، مردم درباره ما چه مى گويند؟

آيا صداقت و انصاف داريم؟
آيا امانت دار هستيم؟
آيا مى دانيد بهترين برند شخصى صداقت است؟
آيا مى دانيد صداقت بُرنده ترين سلاح است؟
آيا مى دانيد كه كليد بِرَند شدن شخصى در سه مورد صداقت، انصاف و امانت دارى هست. زيرا ميوه آنها اعتبار است.

صداقت: يعنى افكار و زبان با اعمال يكسان باشد. به عبارتى يعنى خود واقعى را به نمايش گذاشتن.

اعتبار: در لغت يعنى آبرو، ارزش، اعتماد، اطمينان، راستى و درستى و…

پس همانطور كه از معنى آن مشخص است اعتبار از راستى و درستى حاصل مى شود و به راحتى حاصل نمى شود.

قابل ذكر است كه هر انسانى در جامعه داراى اسم و رسمى است و زمانى كه نام شخصى به زبان آورده مى شود شما فورا راجع به او فكر مى كنيد و چهره، صدا، پايگاه اجتماعى، سوابق و شايد نكات مثبت و منفى او را به خاطر بياوريد و به طور كلى با آوردن اسم شخص، اعتبار فرد را در ذهن خود تداعى مى كنيد.

پس اعتبار از مجموع رفتارها و تفكرات خوب يك انسان به وجود مى آيد.

اعتبار ، در واقع حيثيت و آبروى يك فرد است. هر اسم و رسمى در جامعه داراى خصوصيت هاى ويژه اى است مثل: پزشك، روانشناس، معلم و استاد، دانشجو… و مردم از هر كدام اين افراد توقع و انتظارات خاصى دارند و در صورتى كه رفتار آنها با انتظاراتى كه از آنها دارند مغايرت داشته باشد آن فرد اعتبار خود را از دست مى دهد!

همانطور كه گفته شد مجموع تفكرات و رفتارها اعتبار فرد را مى سازند، از اين رو خيلى مهم است كه فرد به غرور و تكبر دچار نشود.

خيلى افراد در طول تاريخ اعتبار خوبى در جامعه كسب كردند ولى به دليل رعايت نكردن يكسرى موارد اعتبار خود را از دست دادند.

ما ضرب المثلى داريم كه قهرمان شدن آسان است ولى قهرمان ماندن سخت است. پس خيلى بايد مراقب بود تا با يك خودخواهى بيجا اعتبار خود را لكه دار نكنيم.

در مجموع چيزى كه ريشه انسان است، ايمان و اعتبار اوست.

وقتى فردى اعتبار داشته باشد و با مشكل مواجه شود همه حرف او را مى پذيرند و به وى كمك مى كنند ولى وقتى فردى اعتبار نداشته باشد، حتى اگر راست هم بگويد كسى سخن وى را نمى پذيرد.

يادمان نرود انسان هاى صادق هميشه در طول تاريخ معتمدترين مردم بوده اند. پس چرا ما نباشيم؟

موفق باشيد
محمدعلى نژاديان
٩٨/١٢/٠٩

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا