كتاب كيفيت زندگى را بالا مى برد

دوستان عزيز سلام، بياييد از فرصت پيش آمده استفاده كنيم و كمى هم وقت براى تعالى روحى، فكرى و فرهنگى خود صرف كنيم. شايد پول قدرت بياورد ولى اگر جهت نداشته باشد، احتمال دارد يك جاهايى باعث شود دنيا و آخرت ما را خراب كند. 💥اما كتاب روش هاى جديدى را براى زندگى باكيفيت تر به ما مى آموزد. كتاب خواندن به ما جهت مى دهد. كتاب به ما تذكر مى دهد كه راه را گم نكنيم. 👈 يادمان نرود كه اگر صرفا تفكر مادى داشته باشيم پول فقط كميت زندگى ما را بالا مى برد و به جايى مى رسيم كه لذتى از زندگى نمى بريم و هر روز از معنى زندگى دورتر مى شويم و همين سبب رقابت هاى منفى، حسادت ها و بيمارى هاى روحى و روانى مى شود و همان طور كه خداوند مى فرمايد: ‘فى قلوبهم مرض’ البته هر كتابى را ورق نزنيد، بعضى كتابها و قلم ها مسموم هستند. كتابى را بخوانيم كه باعث شود نيت هاى ما درست و اعمال ما خالص شود. موفق باشيد محمدعلى نژاديان ٩٨/١٢/١٦

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا