کتاب پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس حسن‌پیشینه و سوءپیشینه توسط سامانه فدا منتشر شد

کتاب پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس حسن‌پیشینه و سوءپیشینه توسط سامانه فدا
کتاب پرونده اجتماعی شهروندان بر اساس حسن‌پیشینه و سوءپیشینه توسط سامانه فدا
تاریخ انتشار: 1398/12/13

تالیف: محمدعلی نژادیان

برای: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

انتشارات: موفقیت‌شناسی

درباره طرح: لطفا کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا