نقشه ذهنی یا مایند مپ

با این تکنیک می‌توانیم ارتباط میان توانايى ها، علاقه ها و استعدادهاى خود را ترسيم كنيم و به ايده هاى جديدترى برسيم و مسبب شكوفايى خلاقيت هاى ما نيز مى شود.

نقشه‌های ذهنی برای اولین بار توسط تونی بروزان از استادان و مشاوران برجسته طراحی و معرفی شد. 

برای کشیدن نقشه‌ی ذهنی ابتدا باید صفحه‌ای متناسب با ایده یا موضوع مورد نظر انتخاب کرد.

در مرحله‌ی بعدی موضوع اصلی را در مرکز صفحه می‌نویسیم و دایره‌ای دور آن می‌کشیم. موضوع می‌تواند خود شما، عنوان جلسه، عنوان درس یا مبحث مورد مطالعه یا حتی چالشی باشد که جلسه‌ی طوفان ذهنی برای حل آن تشکیل شده است.

سپس باید موضوعات زیرمجموعه را پیدا کنیم. در این مرحله در واقع زیرمجموعه‌ها، زیرشاخه‌ها یا حتی نکات مهم چالش اصلی را یادداشت می‌کنیم. 

برای یادداشت این موارد، خطوطی از دایره‌ی اصلی به بیرون می‌کشیم و هریک را به یک زیرمجموعه یا موضوع مهم اختصاص می‌دهیم.

وقتی بررسی یا بحث یا مطالعه‌ی شما پیش می‌رود، نکات و زیرمجموعه‌های بیشتری به ذهنتان می‌رسد. 

هریک از این موارد را با خطوطی جدید به زیرمجموعه‌های والدشان متصل کنید. همان طور که در شکل مشاهده می کنید، نقشه در حال تکمیل شدن است. نکته‌ی مهم ارتباط میان موضوعات است که در مراجعات بعدی بسیار مفید خواهد بود.

مرحله‌ی قبل را برای هر ایده یا موضوع جدید ادامه دهید. فراموش نکنید که ایده‌ها و نکات را باید حتما به والدشان متصل کنید تا ارتباط حفظ شود. حتی پس از اتمام جلسات می‌توانید در زمان‌های بعدی، نقشه را با موارد جدید به‌روز کنید. محمدعلى نژاديان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا