رابطه خوشبختى، خودشناسى و سواد

تا وقتى که فقط به دنبال عوامل بیرونى براى رسیدن به خوشبختى هستیم، معمولا نمى توانیم به آرامش کامل برسیم. اما، وقتى که توانایى ها و ارزش هاى درونى ما هر روز بیشتر، ارزشمندتر و عمیق تر شوند و استعدادهاى خود را بروز دهیم، درنتیجه احساس خوشبختى بیشتر و بهترى نسبت به زندگى خواهیم داشت.

البته نمى شود بدون عمل و بدون بالابردن آگاهى هاى خود، توقع داشته باشیم ارزش هاى درونى ما رشد کند و بیشتر شوند. حتى در اخرین (چهارمین)تعریف سواد که توسط یونسکو بیان شده، مورد علم همراه با عمل به تعریف سواد اضافه گردیده است.

💥 همچنین سرعت رشد و تحولات علمی به قدری زیاد است که اگر فردی دانسته های خود را به روز نکند و یا جرات کنار گذاشتن دانسته های نادرست خود را نداشته باشد به طور مطلق به او نمی توان باسواد گفت!

همان طور که مستحضر هستید در قدیم سواد را توانایی خواندن و نوشتن می دانستند و در دهه های اخیر علاوه بر آن توانایی استفاده از رایانه و آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان زبان رایج علم نیز به تعریف سواد اضافه شد ولی در تعریف جدید سواد انواع مهارت ها مخصوصا مهارت هاى فردى مانند سازش و تعامل اجتماعى نیز به تعریف سواد اضافه شده است:

١- قدرت برقراری ارتباط با دیگران و تعامل اجتماعی از جمله ارتباط عاطفی
۲- قدرت تغییر پذیری و سازگاری با شرایط و محیط جدید
۳- ادب داشتن و احترام گذاشتن به دیگران
۴- توانایی پذیرفتن اشتباه و عذرخواهی از دیگران
۵- توانایی تشخیص خوب و بد، درست و غلط، راست و دروغ، زشت و زیبا
۶- توانایی تربیت فرزندان
۷- داشتن حداقل یک مهارت حرفه ای
و…

محمدعلى نژادیان
٩٩/٠١/١٣