معنى درست رقابت چیست؟

زندگى با دیگران باید به صورت تعامل باشد و نه تقابل!

لطفا قبل از آن که در میدان رقابت به اعتبار و زندگى خود ضررهاى غیر قابل جبران وارد کنید، متن ذیل را با دقت بخوانید.

به جاى اینکه روزى هزار بار در ذهن خود رقیبان خود را محاکمه و قصاص کنید و همینطور به طور پیوسته زهر در خون خود بریزید، معنى رقابت را بخوانید و به خداوند توکل کنید:

دوستان من، در بازى زندگى مهم ترین موضوع این است که حریف منصف و درستى باشیم. این حتى از برنده شدن هم مهم تر است.

مفهوم واقعى در رقابت این نیست که حریف را قلع و غم کرده و از میدان بدر کنیم، بلکه رقابت باید به صورتى انجام شود که زندگى تمام شرکت کنندگان را بهبود بخشد.

رقابت یک اصل دارد و آن این است که باید براى همه نافع باشد و شرکت کنندگان را ترغیب به سعى و کوشش بیشتر نماید. این اصل واقعى رقابت است که اگر به صورت صحیح اعمال شود، نیرویى مولد و خلاق مى شود و همچنین باعث پیشرفت مى گردد.

هدف واقعى در رقابت یعنى تقویت توانایى ها و خلاقیت ها. بعضى افراد زمانى که در میدان رقابت قرار مى گیرند، به جاى این که بیشتر به هدف خود فکر کنند، بیشتر به رقیب خود فکر مى کنند و ممکن است اعتماد به نفس خود را در سربالایى و سرپایینى هاى رقابت از دست بدهند.

پس رمز موفقیت در رقابت این است که به فکر هدف خود باشیم و بر روى امکانات خود متمرکز شویم و نه امکانات رقیب.

در بازار تجارت نتیجه رقابت باید به ارتقاء کیفیت براى خریدار منتهى شود.

متاسفانه در سازمان ها و شرکت ها یکى از شیوه هاى اشتباه براى رقابت، کاهش قیمت به واسطه کاهش کیفیت است. تجربه ثابت کرده که اگر سازمانى بر روى کیفیت محصول تولیدى و خدماتى خود کار کند و به ارتقاء بپردازد، در دراز مدت خیلى موفق تر از سازمانى است که سعى مى کند با کاهش قیمت و تخفیف به هدف خود برسد.

در نهایت باز تکرار مى کنم: زندگى با دیگران باید به صورت تعامل باشد و نه تقابل!

موفق باشید

محمدعلى نژادیان

٩٨/١١/١٨