معنى درست رقابت چيست؟

زندگى با ديگران بايد به صورت تعامل باشد و نه تقابل!

لطفا قبل از آن كه در ميدان رقابت به اعتبار و زندگى خود ضررهاى غير قابل جبران وارد كنيد، متن ذيل را با دقت بخوانيد.

به جاى اينكه روزى هزار بار در ذهن خود رقيبان خود را محاكمه و قصاص كنيد و همينطور به طور پيوسته زهر در خون خود بريزيد، معنى رقابت را بخوانيد و به خداوند توكل كنيد:

دوستان من، در بازى زندگى مهم ترين موضوع اين است كه حريف منصف و درستى باشيم. اين حتى از برنده شدن هم مهم تر است.

مفهوم واقعى در رقابت اين نيست كه حريف را قلع و غم كرده و از ميدان بدر كنيم، بلكه رقابت بايد به صورتى انجام شود كه زندگى تمام شركت كنندگان را بهبود بخشد.

رقابت يك اصل دارد و آن اين است كه بايد براى همه نافع باشد و شركت كنندگان را ترغيب به سعى و كوشش بيشتر نمايد. اين اصل واقعى رقابت است كه اگر به صورت صحيح اعمال شود، نيرويى مولد و خلاق مى شود و همچنين باعث پيشرفت مى گردد.

هدف واقعى در رقابت يعنى تقويت توانايى ها و خلاقيت ها. بعضى افراد زمانى كه در ميدان رقابت قرار مى گيرند، به جاى اين كه بيشتر به هدف خود فكر كنند، بيشتر به رقيب خود فكر مى كنند و ممكن است اعتماد به نفس خود را در سربالايى و سرپايينى هاى رقابت از دست بدهند.

پس رمز موفقيت در رقابت اين است كه به فكر هدف خود باشيم و بر روى امكانات خود متمركز شويم و نه امكانات رقيب.

در بازار تجارت نتيجه رقابت بايد به ارتقاء كيفيت براى خريدار منتهى شود.

متاسفانه در سازمان ها و شركت ها يكى از شيوه هاى اشتباه براى رقابت، كاهش قيمت به واسطه كاهش كيفيت است. تجربه ثابت كرده كه اگر سازمانى بر روى كيفيت محصول توليدى و خدماتى خود كار كند و به ارتقاء بپردازد، در دراز مدت خيلى موفق تر از سازمانى است كه سعى مى كند با كاهش قيمت و تخفيف به هدف خود برسد.

در نهايت باز تكرار مى كنم: زندگى با ديگران بايد به صورت تعامل باشد و نه تقابل!

موفق باشيد

محمدعلى نژاديان

٩٨/١١/١٨

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا