برندسازى شخصى (٢)

همه روش هايى كه در برندسازى شخصى ياد شما مى دهند زمانى ارزش دارد كه به حقيقت صداقت، امانتدارى و انصاف پى ببريد.

در واقع رعايت انصاف، صداقت و امانت در همه زمينه ها، رمز موفقيت و پيشرفت است. 

👈 لقمان حكيم نه پيامبر بود و نه امام ولى روش و منش زندگى وى باعث شد در تاريخ ماندگار شود. او چنان در نزد پروردگار عزيز شد كه بين حاكم شدن و حكيم شدن مخير شد و حكمت را انتخاب كرد. وقتى از او درباره رسيدن به اين مقام سوال كردند، گفت: به سه دليل به اين جايگاه رسيدم. امانتدارى، صداقت و انجام ندادن كار بيهوده. (سوره لقمان را بخوانيد)

پس رعايت ٢عامل مهم صداقت و امانتدارى مى تواند يك انسان را به چنان شهرت و محبوبيتى برساند كه خداوند او را براى ديگران مثال بزند! يا شهرت پيامبر اسلام نيز محمد امين بود و حتى دشمنان او نيز به امانتدارى او اذعان داشتند.

٢- پذيرفتن تفاوت ها و رسيدن به توافق و تفاهم:

همه انسان ها از لحاظ خصوصيات شخصيتى و رفتارى با هم متفاوت هستند و يكى از مواردى كه بلوغ فكرى انسان را نشان مى دهد، درك تفاوت ها و رسيدن به توافق است.  همان طور كه تجربه كرده ايد هر فردى قانون، روش و منش خاص خود را در كاسبى دارد؛ يكى فقط نقد و يكى فقط چكى خريد مى كند، يكى چانه زنى بسيارى دارد، يكى طى چند دقيقه معامله مى كند، يكى بايد قبل خريد يك ساعت صحبت كند، يكى چندين بار بايد بيايد و برود تا يك معامله را انجام دهد و… اين كه اگر كسى با شما در معامله به توافق نرسيد به جاى عصبانيت و برخوردهاى توهين آميز و قهرآميز كمى آرامش خود را حفظ كنيد و به طرف مقابل خود بگوييد بهترين خريد را براى شما آرزومند هستم و اميدوارم هر چه زودتر بتوانى خريد مد نظر خود را داشته باشى!

باور كنيد اين طور برخورد، محبوبيت ما را خيلى بيشتر خواهد كرد. زيرا چيزى كه تاثير دارد خيرخواهى است و نه خودخواهى و حتى بدتر از آن بدخواهى براى ديگران.

پس اگر ميخواهيد نام خود را به اصطلاح برند كنيد موارد بالا را در نظر داشته باشيد. 

محمدعلى نژاديان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا