نوررز ١٣٩٩ مبارک باد

💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐

چشم دل باز کن که جان بینى
آنچه نادیدنى است آن بینى (هاتف اصفهانى)

رسول اکرم (ص) فرموده است:

هرگاه بهار را دیدید بسیار از قیامت یاد کنید.(تفسیر رازی، ج ۱۷، ص ۱۹۴)

طبیعت به عنوان یکی از نشانه‏های خدا، سرشار از درس و عبرت است. دلی که بیدار است، در هر پدیده‏ای عبرتی می‏بیند و از هر نشانه‏ای، درسی می‏آموزد. بیداردلان، از بهار، درس تحول و نو شدن می‏آموزند (؟)

همچنین کیفیت آرزوها و نعمت هایى که از خداوند طلب مى کنیم به میزان (شناخت) ما است. در نتیجه انسان به اندازه اى که از جهان هستى شناخت و معرفت صحیح پیدا مى کند و به آنچه که حق است عمل مى نماید، از مقام انسانیت صعود کرده و به تعالى مى رسد.

هر که را دانش است، خواسته نیست
وانکه را خواسته است است، دانش کم (شهید بلخى)

📚 دوستان عزیز من، در تعطیلات نوروز از خواندن کتاب خوب و مفید که درس زندگى به ما بدهد، غافل نشوید که کتاب غذاى فکر و روح است.

میاساى زآموختن یک زمان
به دانش میفکن دل اندر گمان
چوگویى که وام خرد توختم
همه هر چه بایستم آموختم
یکى نغز بازى کند روزگار
که بنشاندت پیش آموزگار (فردوسى)

امیدوارم با اتکال به قادر متعال و تشریک مساعى در سال ١٣٩٩ بتوانیم موفقیت هاى بیشترى را براى ایران عزیز رقم بزنیم و باعث خیر و برکت در زندگى دیگران نیز باشیم.

شادى، سلامتى و موفقیت روزافزون را از خداوند منان براى شما مسألت دارم.

💐 نوروز ١٣٩٩ مبارک

محمدعلى نژادیان
مدیرمسئول مجله و انتشارات موفقیت شناسى

🌐 www.successology.ir